Recent Articles

Den kristne liberale staten

Den kristne liberale staten

Å gå fra å akseptere premisset om at likekjønnet ekteskap er synd, til å trekke slutningen at staten må forby det, tilhører ikke kristen tradisjon….

Read Article →

More Articles