Dignitas - Kristendemokratisk årsskrift

Dignitas – Kristendemokratisk årsskrift

Dignitas – Kristendemokratisk årsskrift utgis for første gang i forbindelse med årskonferansen til Kristendemokratisk Forum den 15. oktober. 

Dignitas skal komme ut en gang i året, og skal gjennom artikler og debattinnlegg belyse ett eller flere tema fra et kristendemokratisk ståsted. Tema for den første utgaven er arbeidsliv.

skjermbilde-2016-10-02-kl-13-56-20

Første utgave av Dignitas har tema arbeidsliv

Første utgave har artikler av blant annet professor Svein Olaf Thorbjørnsen, Skaperkraft-grunder Hermund Haaland og fylkesordfører for KrF i Rogaland Solveig Ege Tengesdal.

Dignitas koster 150 kroner (uten frakt) og kan bestilles her.

Hvis du kjøper Dignitas som en del av deltageravgiften på årskonferansen får du det for kun 100 kr.

Ved spørsmål kontakt redaktør Eilev Hegstad