Erik Lunde mottaker av C. J. Hambros pris

Erik Lunde mottaker av C. J. Hambros pris

Erik Lunde, leder for Kristendemokratisk Forum, mottok C. J. Hambros pris for sitt engasjement mot forestillingen om at mennesket kan perfeksjoneres og at samfunnet kan gjøres fullkomment. 

Dette engasjementet har Erik Lunde blant annet vist gjennom å skrive boka Kristendemokratiet – et forsvar for det ufullkomne samfunn (2014) og for sine spalter i Vårt Land. – Jeg vet ikke om jeg opplever det som fortjent, men det er like fullt stor stast å få en pris i navnet til en skikkelse som Hambro, som sto opp mot det anti-demokratiske, autoritære og totalitære i sin tid, sier Erik Lunde.

C. J. Hambros pris gis for ”fremragende skribentvirksomhet i C. J. Hambros ånd”. Prisen deles ut med ujevne mellomrom. Tidligere prisvinnere er blant annet Lars Roar Langslet, Kåre Willoch, Gudleiv Forr, Ulf Andenæs, Nils August Andresen og Bård Larsen.

Henrik Syse er styreleder for C. J. Hambros fond som deler ut prisen. Ingrid Isaachsen Willoch og Torbjørn Røe Isaksen er styremedlemmer.