Kristendemokratisk.no er lansert

Kristendemokratisk.no er lansert

Hva er kristendemokrati på norsk? Hva bør kristendemokrater mene om skattelette og velferd, skole og utdanning? Kristendemokratisk.no vil prøve å bidra til ideologisk debatt om disse og andre spørsmål.

Eilev Hegstad, redaktør for kristendemokratisk.no

Eilev Hegstad, redaktør for kristendemokratisk.no

Kristendemokratisk Forum ble opprettet for å være en arena for kristendemokratisk idéutvikling og ideologisk debatt. Nettstedet kristendemokratisk.no er én måte å legge til rette for denne debatten på. Målet er å legge til rette for debatt om både de store spørsmål slik som hva forskjellen på kristendemokrati og konservatisme er, hva er det som gjør kristendemokrati til en tredje vei og hvor bør norske kristendemokrater hente inspirasjon for sin tenkning – i katolsk sosiallære eller hos norske teologer som Hans Nielsen Hauge og Eivind Berggrav? Det skal samtidig være en arena hvor praktiske politiske løsninger skal diskuteres. I dag publiserer vi for eksempel et innlegg av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik om statsbudsjettet.

Resultatet skal ikke være resolusjoner eller andre vedtak. Det verken har eller skal Kristendemokratisk Forum noen intensjon eller mulighet til. Derimot kan vi inspireres av sider som minervanett.no og manifesttidsskrift.no. Vi vil bidra til økt fokus på den mangfoldige idétradisjonen som kristendemokratiet er fordi vi tror at kristendemokratiet har mye å bidra med i dagens norske politiske virkelighet.