Arrangementer

KRISTENDEMOKRATISK FORUMS ÅRSKONFERANSE 2018

KRISTENDEMOKRATIET I MØTE MED EN VERDEN I ENDRING

Vi lever i en verden som på mange måter er i endring. Teknologisk utvikling gir store muligheter og samtidig nye utfordringer. En rekke sikkerhetspolitiske utfordringer som er mer krevende enn på lenge. I politikken ser populistiske partier og politikere ut til å være på fremmarsj i flere land. Mennesker i dag møter andre utfordringer enn de man gjorde for bare noen få tiår tilbake.

Hvordan skal vi som samfunn møte en verden i endring best mulig? Og hvilke svar kan kristendemokratiet gi oss for hvordan vi skal takle endringer vi ser rundt oss. Hvordan skal vi håndtere populismen? Hvordan kan vi som ulike mennesker best leve sammen på tross av ulik religiøs, kulturell eller sosial bakgrunn?

“Kristendemokratiet i møte med en verden i endring” er tema på Kristendemokratisk Forums årskonferanse 2018. Konferansen finner sted lørdag den 3. mars på Litteraturhuset i Oslo fra kl. 10.00.

Påmelding skjer påhttps://www.deltager.no/kristendemokratiskforum2018.

PROGRAM FOR ÅRSKONFERANSEN

10.00 – 10.15 Innledning v/ Erik Lunde leder for Kristendemokratisk Forum

Bolk 1: 10:15-12.00 – Hvordan skal vi møte populismen?
De siste årene har vi sett økende oppslutning om en rekke populistiske politikere og partier i vestlige demokratier. Populisme er en politisk tenkning der man i stor grad ser politikken som en grunnleggende konflikt mellom «folket» og «eliten». Store Norske Leksikon skriver at «Populistiske partier fremhever gjerne at de representerer den sunne fornuft i motsetning til det de mener er de politiske elitenes virkelighetsfjerne og elitistiske grunnholdning.»

De fleste eldre politiske partier i Vesten har en tydeligere ideologisk forankring, enten de er sosialdemokrater, konservative, kristendemokrater eller andre. På Kristendemokratisk Forum stiller vi spørsmålet: Hvordan skal verdibaserte politikere møte populismen? Hvordan gjør vi avveiningen mellom idealpolitikk og realpolitikk best mulig? Og dersom oppfatningen av virkelighetsfjerne og elitistiske politikere brer om seg, hvordan bør ideologisk funderte politikere og partier forholde seg til det?

Innlegg og samtale mellom
• Hilde Frafjord Johnson – Generalsekretær i KrF
• Bård Larsen – historiker, Civita
• Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Sp og tidligere diplomat i Utenrikstjenesten
• Petter Eide – stortingsrepresentant for SV

12.00-12.45 Lunsj

Bolk 2: 12.45-14.00 – Religion i et mangfoldig samfunn
Norge er i dag et samfunn med vesentlig mer mangfold innen religion og livssyn enn for noen tiår siden. I debatter om dette svirrer begreper som «nøytralitet», «fellesverdier», «livssynsåpenhet» og «sekularisme». Kristendemokratisk tenkning og ideologi fremhever tydelig trosfriheten som en viktig verdi i samfunnet, og da er det relevant å stille spørsmål om hvordan vi håndterer spørsmål knyttet til religion og tro i et mer mangfoldig samfunn.

Hva slags plass kan religion og livssyn ha i et samfunn som det norske? Hvordan klarer vi å lage et samfunn der vi lever godt sammen på tross av ulik religiøs eller livssynsmessig overbevisning? Finnes det noen fellesverdier som vi må «kreve» av alle nordmenn, og hva skal disse i så fall være? Og hvor går grensene for trosfriheten i Norge?

Innlegg og samtale mellom
• Silje Kvamme Bjørndal – Phd i teologi og redaktør for boka Gud er tilbake – Religionens rolle i fremtiden
• Mohammad Usman Rana – lege og forfatter av boka Norsk islam – Hvordan elske Norge og Koranen samtidig
• Bente Sandvig – fagsjef i Human-Etisk Forbund
• Sveinung Rotevatn – statssekretær og sentralstyremedlem i Venstre

14.00-14.30: Pause

Bolk 3: 14:30-15:45 – Hva vil kristendemokratiet bety for Europa i årene fremover?
Intervju og samtale mellom Knut Vollebæk – tidligere utenriksminister for KrF og Maria Moe – tidligere internasjonalt ansvarlig i KrFU

15.45-16.00: Oppsummering og avslutning

 

Kristendemokratisk Forum utgir i forbindelse med konferansen et årsskrift som heter Dignitas. Det skal gjennom artikler og debattinnlegg belyse ett eller flere temaer fra et kristendemokratisk ståsted, og temaet for årets utgave er bioteknologi. Det vil være mulig å få kjøpt årsskriftet på konferansen, men allerede nå kan du velge å bestille en utgave av magasinet samtidig med at du melder deg på konferansen. Da betaler du i så fall kun 50 kroner for Dignitas, og altså kun 300 kroner til sammen. Salgspris på årsskriftet ellers vil trolig ligge på om lag 100 kroner.

Årskonferansen er åpen for kristendemokrater og andre interesserte!