Kristenhumanisten Jacques Maritain

Kristenhumanisten Jacques Maritain

«Kristendemokrati er ikke et sett med fasttømrede ideer, men mer en ideologisk tenkemåte som skal brukes i møte med skiftende problemstillinger» – Jacques Maritain.   Av de kristendemokratiske tenkere…

Read Article →