Ja til felles ekteskapslov

Ja til felles ekteskapslov

I denne teksten vil jeg vise hvordan man ut i fra kristendemokratisk ideologi kan si ja til at likekjønnede par skal kunne gifte seg. Debatten…

Read Article →