Det tredje alternativet, kristendemokratisk politikk på norsk

Det tredje alternativet, kristendemokratisk politikk på norsk

Kristendemokratisk.no publiserer “Det tredje alternativet, kristendemokratisk politikk ´på norsk´” skrevet av Kjell Magne Bondevik og utgitt av Forlaget Folkets Framtid i 1994. Takk til KrF og Kjell Magne Bondevik for tillatelse til å publisere boka. Under følger en kort introduksjon av forfatteren. God lesing!

Last ned boka som PDF her: Kjell Magne Bondevik, det tredje alternativet

I mine mange år som partileder (1983-95) så jeg meg ofte lei på den todelingen i norsk poltikk som ble dyrket av særlig Arbeiderpartiet og Høyre, men også store deler av pressen.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik er medlem av styringsgruppa i Kristendemokratisk Forum.

Jeg mente, og mener, at kristendemokratiet og KrF representerer en annen dimensjon som er enda viktigere enn høyre-venstre-skalaen. Dette ønsket jeg å få klarere fram. Det var bakgrunnen for at jeg i 1994, mot slutten av min lederperiode i KrF, skrev den lille boka « Det tredje alternativet – kristendemokratisk politikk på norsk».

Jeg prøvde i boka å reflektere rundt forholdet mellom kristendom og politikk, om det som burde være KrFs verdigrunnlag, og å plassere dette i forhold til andre viktige ideologiske retninger.

På dette grunnlag gikk jeg inn på flere sentrale politiske områder som livsvern, familie, økonomi, skole, kultur og internasjonal politikk.

Arbeidet med det ideologiske grunnlaget og KrF`s politikk har utviklet seg mye på de over 20 år som er gått siden den gang. Men jeg håper og tror at boka i sin tid var med på å rydde en del i prinsipielle spørsmål for oss som i Norge var opptatt av kristen-demokratisk tenkning. Boka ble i hvert fall mottatt med interesse og var gjenstand for drøfting i flere studiegrupper.

Last ned boka som PDF her: Kjell Magne Bondevik, det tredje alternativet