Hege Storhaug stigmatiserer muslimer

Hege Storhaug stigmatiserer muslimer

Vi er ferd med å miste hodet i 
vårt forsøk på å beskytte norske og europeiske verdier.

Europa ulmer. Er vår tid forbi?

Slik åpner den dramatiske, nærmest apokalyptiske baksideteksten på Hege Storhaugs siste bok, Islam. Den 11. landeplage. Ifølge den svært islamkritiske samfunnsdebattanten beveger «Norge og Europa seg inn i en ukultivert og udemokratisk tidsepoke» på grunn av muslimsk innvandring. Våre verdier, vår livsform, ja, hele vår frihetsorienterte kultur er i fare dersom vi ikke står opp mot ­islam, er forfatterens budskap.

dasdsad

Erik Lunde er leder for Kristendemokratisk Forum

Hege Storhaug målbærer åpenbart en uro mange nordmenn kjenner på. Store deler av folket har trykket henne til sitt bryst. Islam. Den 11. landeplage nærmer seg et opplag på utrolige 40.000. En norsk investor har i «sorg og bekymring for sine barn og barnebarns fremtid» kjøpt 4.000 eksemplarer av boken for å dele ut til politikere og journalister.

Jeg mener Hege Storhaug bidrar til en urettferdig stigmatisering av muslimer. Meningsmålinger blant muslimer i ulike land viser nemlig at det overveldende flertallet av verdens muslimer ønsker frie valg og ytringsfrihet. De færreste norske muslimer har noe ønske om å utfordre våre verdier og vår frihet.

Men uroen for radikal islam er ikke vanskelig å forstå. ­Islamsk ekstremisme truer retten til liv, frihet og trygghet og setter i spill sentrale ideer som likeverd, menneskerettigheter, ­demokrati og rettsstat.

Den form for politisk islam som krever opprettelsen av en islamsk stat, der sharia er den styrende normen for all politisk handling, er definitivt ikke forenlig med våre liberale demokratier. Hvis vi, som Storhaug frykter, kompromisser med de radikale islamistene, vil vår måte å leve på bli annerledes. Vi må stå opp mot radikal islamisme, akkurat som vi bekjemper alle andre former for ekstremisme og totalitære holdninger.

Men et slikt oppgjør blir ikke troverdig dersom vi samtidig går på kompromiss med våre egne verdier. Beholder vi ikke respekten for likeverdet, rettferdighetssansen, toleransen og demokratiforståelsen som et kompass på veien, går vi oss vill.

Og det er nettopp her det bærer galt av sted for Hege Storhaug. I sin iver etter å beskytte «vestlige verdier», synes hun å være villig til å gå på akkord med akkurat de samme verdiene. Når Storhaug skriver i en Dagbladet-kronikk at «vårt lederskap aldri skulle tillatt etablering av moskeer», utfordrer hun en grunnleggende demokratisk rettighet, nemlig trosfriheten. Utsagnet er autoritært og ødeleggende for Storhaugs troverdighet som selverklært «frihetsaktivist».

Hvis man mener at muslimsk innvandring er i ferd med å få samfunnet til å bryte sammen, er veien kort til demokratiforakt og vilje til å ta i bruk ekstreme­ virke­midler for å hindre at dommedagsprofetiene oppfylles. Over hele Europa ser vi at oppslutningen om høyreradikale partier med svak menneskerettighets- og demokratiforståelse er på fremmarsj.

Sverigedemokraterna, Alternativ für Deutschland og Front National er noen eksempler. Disse ønsker ikke et åpent, mangfoldig og tolerant Europa, men er renhetsorienterte bevegelser som forakter pluralisme. Deres fantasier om det fullkomne ­enhetssamfunnet minner ikke så rent lite om islamistenes visjoner.

Frykten for radikal islam har også gitt paniske utslag i mer etablerte partier. Når den ellers så kloke Hadia Tajik foreslår hijab-forbud, og den danske regjeringen tvinger gjennom sin omstridte «smykkelov», viser det at vi er i ferd med å miste hodet i vårt forsøk på å beskytte norske­ og europeiske verdier. Mer ­alvorlig er den polske regjeringens begrensning av ytrings- og pressefriheten for å beskytte «kristne verdier».

Hovedproblemet med den ­undergangsstemningen som Hege Storhaug bidrar til, er at den truer nettopp de verdiene som gjør oss så stolte av Norge og Europa. Hvis uroen for radikal islam får oss til å vende oss mot det autoritære, stenge grensene, stigmatisere grupper og begrense friheten til våre minoriteter, da bærer vi selv ansvaret for å bevege oss inn i en «udemokratisk og ukultivert tidsepoke».

Som Martin Luther King sa: Mørke kan aldri fordrive mørke­, bare kan lys kan gjøre det.

 

 

Først publisert i Vårt Land 1.2.2016

Bildet er hentet fra wikimedia.org