Hvem er våre forbilder?

Hvem er våre forbilder?

Hvem er våre forbilder som norske kristendemokrater? Der liberalister, konservative og venstreradikale har tydelige forbilder, er svaret ofte mindre tydelig for kristendemokrater. Derfor vil Kristendemokratisk Forum i vår presentere en rekke innlegg fra ulike personer om deres ideologiske forbilder.

Eilev_Hegstad2013

Eilev Hegstad er redaktør for kristendemokratisk.no

Karl Marx, Einar Førde, Maragaret Tatcher, John Stuart Mill, Edmund Burke og Kåre Willoch er et knippe eksempler på ideologiske forbilder det henvises til i norsk ideologisk debatt. Hvem er våre kristendemokratiske forbilder? Svaret på spørsmålet er kanskje noe mer åpenbart når man ser internasjonalt. Personer som Jacques Maritian, Jean Monnet, Wilhelm Ropke kan være aktuelle. I KrF har det vært en tendens til å møte, kanskje særlig, katolske tenkere med en viss skepsis. Jeg støtter tanken om et ”kristendemokrati på norsk”, men hvorfor skal vi ikke la oss inspirere av katolsk inspirerte kristendemokrater? Og hva er i så fall alternativet?

Jeg har alltid hatt lyst til å skrive et innlegg med tittel ”En Civita KrFers bekjennelser” i forbindelse med Vårt Lands mange beskrivelser av at KrFUere hentet ideologisk inspirasjon fra Civita. Jeg har både jobbet i Civita, vært på kurs og deltatt på mange frokostmøter. Hvorfor? Fordi de har vært flinke til å sette ideologiske diskusjoner på agendaen. I motsetning til hva Vårt Land tror betyr ikke interesse at man blir omvendt. Poenget er at man søker ideologisk debatt, og at man har manglet et ideologisk forum for kristendemokrater. 

Har vi noen ideologiske forbilder i KrF i dag?

Det har vært lite diskusjon om hvem de ideologiske forbildene for oss kristendemokrater bør være. ”Vettet er spredd jevnt utover landet”, sier noen. Jeg tror det kristendemokratiske vettet og er spredd over generasjoner og ulike fagdisipliner. Det er sunt å finne forbilder både hos tidligere og nåværende politikere, men også filosofer– og i kristendemokratisk sammenheng – teologer. Hans Nielsen Hauge blir ofte trukket frem som en inspirasjonskilde av mange i KrF. Det er særlig hans nøysomhet og gründerånd som blir vektlagt. Det er gode idealer, men Hauge var ingen politisk filosof.

Jeg har lest bøker om og av tidligere KrF-storheter som Kåre Kristiansen, Lars Korvald, Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten. De peker alle på viktige politiske verdier, men ingen gir noen akademisk framstilling av kristendemokratisk ideologi eller tankesett. Det som kjennetegner mye litteratur om kristendemokrati i Norge er hvor sentralt spørsmålet om forholdet mellom kristendom og politikk står. Men vi må lenger enn som så.

I fjor kom Kristendemokrati – Et forsvar for det ufullkomne samfunnet skrevet av, Erik Lunde, som Vårt Land pleier å beskrive som KrFs sjefsideolog (tilfeldigvis er han også leder av Kristendemokratisk Forum). Det er den eneste systematiske fremstillingen av kristendemokrati som foreligger på norsk, og fyller således et sårt tiltrengt behov. Kan det være et utgangspunkt for søken etter ideologiske forbilder?

Vårt mål er å publisere en rekke artikler fra ulike personer om deres ideologiske forbilder. Målet er å finne svar på noen av de spørsmålene og bekymringene jeg har prøvd å skissere her. I tillegg vil vi også publisere en liste med tips om litteratur, og legge ut bøkene ”Det tredje alternativet – kristendemokratisk politikk ”på norsk”” av Kjell Magne Bondevik og ”Kristendemokratisk tenkning” av Nils Terje Lunde m.fl.

Si gjerne ifra om du har tips eller innspill, eller vil skrive en artikkel.

Bilde er hentet fra wikimedia.org