Hvorfor er Kristelig Folkeparti viktig?

Hvorfor er Kristelig Folkeparti viktig?

Vi trenger ikke KrF for å drive god skattepolitikk. Vi trenger ikke KrF for å drive god miljøpolitikk. Vi trenger ikke KrF for å være et tredje alternativ. Vi trenger KrF for å bygge et varmere samfunn på kristelige verdier. Et varmt samfunn hvor de verdiene som springer ut fra den kristne verdensanskuelsen gir trygge og gode rammer og samtidig trygg og god frihet for enkeltmennesker og fellesskap. Et varmt samfunn som legger opp til at Guds kjærlighet til menneskene gjenspeiles i kjærligheten menneskene viser hverandre. En politikk som for alvor tar utgangspunkt i det kristne livssynet vil også bli tvunget til å ta kristelig nestekjærlighet, menneskesyn og forvalteransvar på alvor. Det er der vi skal være, det er der Kristelig Folkeparti trengs.

Stian Lavik er lokallagsleder i Meland Kristelig Folkeparti i Hordaland

Stian Lavik er lokallagsleder i Meland Kristelig Folkeparti i Hordaland

Hvorfor driver vi som er engasjerte i KrF med politikk? Hvorfor samles vi til møter, organiserer og legger planer, skriver leserinnlegg og bruker av vår fritid som folkevalgte? Dette er grunnleggende spørmål som vi bør stille oss selv fra tid til annen. Vi bør også stille oss slike spørsmål som politisk parti. Vi er i en situasjon hvor vi har flere meningsmålinger som viser at partiets oppslutning ligger faretruende nær sperregrensa.

På flere måter lever vi i dag i et opp-ned-samfunn. Der vi burde være rause og gode med hverandre strammer vi inn og er strenge. Vi er mer opptatt av oss selv og vår egen velbehagelighet enn å hjelpe dem som er i nød eller som kan gi oss ekstra omkostninger i form av vår tid eller våre penger. Vi vil helst ikke engang forholde oss til at de finnes, så vi stenger landegrensene, gjemmer dem på institusjoner, lar dem dø i mors liv. Men der vi skulle være tydelige og ha gode rammer, der vil vi gjerne være åpne og “tolerante”. Vi legger i lovs form til rette for samlivsformer som ikke er gode for menneskene. Vi leker med liv og død gjennom forskning, og vi er ikke så opptatt at de svake skal vernes eller tas vare på gjennom å gi mennesket absolutt verdi. Vi vil heller tillate boksing enn å tillate tigging. Vi vil heller holde butikkene åpne om søndagene enn å holde syke eller ensomme med selskap. Vi vil heller tillate å ta livet av barn i mors liv enn å tillate kristelige friskoler.

Det burde egentlig ikke være noen tvil om at det trengs et politisk parti som tar utgangspunkt i en kristen verdensanskuelse som grunnlag for sin politikk. Likevel synes jeg å stadig kjenne på at det er en kamp for å beholde fokus, også internt i KrF. Vi preges av samfunnet rundt oss, og av ønsket mange rundt oss har om å ikke ville forholde seg til en slik annerledeshet som et sunt og levende KrF representerer. Vi må likevel våge å holde på denne annerledesheten, vi må våge å holde på de verdiene som inspirerer oss til engasjement for menneskene rundt oss.

Vi trenger ikke KrF for å drive god skattepolitikk. Vi trenger ikke KrF for å drive god miljøpolitikk. Vi trenger ikke KrF for å være et tredje alternativ. Vi trenger KrF for å bygge et varmere samfunn på kristelige verdier. Et varmt samfunn hvor de verdiene som springer ut fra den kristne verdensanskuelsen gir trygge og gode rammer og samtidig trygg og god frihet for enkeltmennesker og fellesskap. Et varmt samfunn som legger opp til at Guds kjærlighet til menneskene gjenspeiles i kjærligheten menneskene viser hverandre.

Da vil vi få et KrF med god skattepolitikk, god miljøpolitikk, og et KrF som er et annerledes alternativ. En politikk som lar den kristne nestekjærligheten prege politikken, også når kjærligheten gir begrensninger i trygge rammer, er en god politikk. En politikk som for alvor tar utgangspunkt i det kristne livssynet vil også bli tvunget til å ta kristelig nestekjærlighet, menneskesyn og forvalteransvar på alvor. Det er der vi skal være, det er der Kristelig Folkeparti trengs.

Dersom vi mener alvor med å være et annerledes alternativ, dersom vi mener at kristelige verdier er et godt fundament å bygge samfunnet på, så må vi blankpusse vår ideologiske profil og være tydelige i verdispørsmål. Og selv om både skattepolitikk og miljøpolitikk er viktig, må vi vise at det er den verdibaserte ideologien vår som gir oss vår eksistensberettigelse.