Gi gründerne startkapital, ikke dagpenger

Gi gründerne startkapital, ikke dagpenger

En virksomhet blir ikke til av seg selv, det er avgjørende at noen er villige til å satse til tross for risikoen for å mislykkes. Vi burde lære av Storbritannia og prøve ut New Enterprise Allowance slik at arbeidsledige og flyktninger kan bruke arbeidsledighetstrygd som startkapital i nye bedrifter. Dette vil skape nye arbeidsplasser og gi grunnlag for vekst i Norge.

Olaus Trygve Bjuland (f.1997) er leder av Rogaland KrFU.

Verdier må skapes
Noe av kjernen i kristendemokratisk idelogi er forvalteransvaret. Vi må stadig minne hverandre på at verdiene våre skal forvaltes slik at neste generasjon overtar dem i bedre stand enn når vi selv mottok dem. Det høres kanskje lett ut, men det byr på utfordringer når de skal settes ut i praksis. Kristendemokratiet fremholder at verdier må skapes før de kan fordeles, det er her vi står nå. Tiden er inne for å skape de nye verdiene og overlate samfunnet i enda bedre stand enn da vi overtok.

I Hans Nielsen Hauges ånd må vi være pådrivere for å bidra til å skape flere nye virksomheter i møte med den situasjonen vi står i nå. Her ligger det et klart og tydelig samfunnsoppdrag for oss kristendemokrater. Hans Nielsen Hauge sa en gang: ”Rigdom er god for dem, som bruger den vel”. Norge står midt i en flyktning- og arbeidslivsituasjon, vi opplever at mennesker på flukt banker på døra for å få en ny mulighet i Norge, og mange unge går arbeidsledige. Som kristendemokrater er vi forpliktet til å legge til rette for investeringer som skaper arbeidsplasser.

Se til Storbritannia
Arbeidsledigheten i Norge har steget de siste årene og er nå på 4.6%. Vi kan ikke lengre skryte av at vi er det landet i Europa med lavest arbeidsledighet. Verst har det gått utover Vestlandet, og derfor er tiden inne for å prøve ut nye måter å få folk ut i arbeid på. Et tiltak som har vært vellykket i Storbritannia, som tankesmien skaperkraft foreslår å videreføre til Norge, er New Enterprise Allowance (NEA) hvor de som mottar arbeidsledighetstrygd kan bruke trygden som en slags startkapital i en ny bedrift. Den arbeidsledige får i tillegg en mentor som kan hjelpe med å utvikle en forretningsplan. Når forretningsplanen er godkjent, får de hjelp til å markedsføre og selge produktet eller tjenesten. I tillegg får de et stipend i 26 uker og kan søke om et startlån.

I Storbritannia har arbeidsledigheten gått ned med tre prosentpoeng de siste årene, og 40% av alle nye arbeidsplasser er skapt av gründere. Ved å prøve det samme i alle fylkene våre kan vi få flere i jobb og få utnyttet kreativiteten og kompetansen flere sitter inne med. I tillegg må vi lære av de få utfordringene som Storbritannia har hatt. Som innebærer at de har slitt med å hente ut økonomiske gevinster av den store gründerboomen. Skatteinntekten har ikke gått opp og selskap har opplevd å blitt lagt ned etter noen år.

Vi  lever i en verdenssituasjon som krever at vi evner å tenke nytt og å peke på mulighetene fremfor utfordringene. Med andre ord er den flyktningstrømmen vi ser ikke utelukkende bare en utfordring, blant alle flyktningene finnes det mange potensielle grundere som kan skape nye arbeidsplasser. Ved å kopiere NEA kan vi våge å se på flyktningene som ressurser.

Mulig for immigranter å lykkes
Gwendolyn Claire Lin ble i fjor intervjuet av tankesmien Skaperkraft i forbindelse med boka de utgir senere i år ”Konkuransekraft.” Hun er immigrant fra Taiwan, eks-gründer og nå phd-kandidat på NTNU. Hun er et eksempel til etterfølgelse på dette området. Hun har skrevet en masteravhandling om immigranter og entreprenørskap. Hun mener det er krevende, men fullt mulig for immigranter å lykkes i å skape sin egen arbeidsplass i Norge. Hennes studier viser at immigranter med gründererfaring fra hjemlandet har større muligheter for å lykkes i Norge enn de uten erfaring.

Når Claire Lin startet sin egen virksomhet fant hun mye informasjon om hvordan hun kunne komme i gang. Men i ettertid mener hun at etableringen bar preg av lite kunnskap om hvordan hun kunne ta bedriften videre fra start-up til bærekraftig virksomhet. Her mener hun norske initiativ for gründerskap må bidra med kunnskap og hjelp til gründerne.

Det finnes mange argumenter for å stimulere til økt gründerskap for å skape arbeidsplasser. Dette gir gode synergieffekter over hele landet. Likevel er det viktigste at vi evner å legge til rette slik at flest mulig får det best mulig. Den norske drømmen, der alle får muligheten til å gjøre det de kan, der de er, med det de har. Aldri før har videreføringen av ånden til Hans Nielsen Hauge vært viktigere. Vi skylder alle våre medmennesker å investere i fremtiden slik at vi kan få flere som Gwendolyn Claire Lin. Det handler om å skape et samfunn der vi forvalter vår rikdom på en best mulig måte, og det samfunnet trenger kristendemokratisk tenkning.

Bildet er hentet fra wikimedia.org