Statsbudsjett med kristendemokratisk profil?

Statsbudsjett med kristendemokratisk profil?

I disse dager legger Regjeringen siste hånd på forslaget til neste års statsbudsjett. Av egen erfaring vet jeg litt om de dragkamper som nå utspiller seg om hva som skal prioriteres.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

I regjeringer med blå partier blir det alltid diskusjoner om hvor mye som skal gå til skattelette i forhold til prioriterte utgiftsområder. Da KrF og andre sentrumspartier var med, sloss vi hardt for at formål som utdanning, helse, familiepolitikk, eldreomsorg og bistand skulle styrkes. For Høyre var det svært viktig med skattelette. Vi prøvde å vri mest mulig av den til lettelser som også skulle komme bedriftene til gode.

Ideologiske forskjeller

Denne dragkampen var selvsagt utslag av ulike ideologiske ståsteder. Høyre er et liberal-konservativt parti, og vektlegger økonomisk handlerom for den enkelte. For KrF som et kristendemokratisk parti, er også hensynet til fellesskapets interesser viktig. Kristendemokratiet står for en bedre balanse mellom individ og fellesskap enn hva både liberal-konservatismen på den ene siden, og sosialismen/sosialdemokratiet på den andre siden gjør.

FrP`s prioriteringer

Nå er vi i en situasjon hvor Fremskrittspartiet er i regjering. Høyre har da ingen motvekt fra KrF og andre sentrumspartier i den økonomiske politikk, men har tvert imot en regjeringspartner som vil gå my lengre i skattelette og i å prioritere individets interesser.

Men FrP vil også bruke mer penger på viktige fellesskaps-områder, som samferdsel og justissektoren. De var opprinnelig mot handlingsregelen for oljepengebruk, men har måttet akseptere den. Likevel kan jeg levende forestille meg at de sloss for mer bruk av oljepenger enn Høyre vil, muligens moderert av at partileder Siv Jensen er finansminister. Hun har etter et knapt år lært seg en finansministers moderate og ansvarlige linje.

KrF-prioriteringer

Kristelig Folkepartis prioriteringer i et statsbudsjett er, og bør være, annerledes enn både Høyres og FrP`s. Ut fra en kristendemokratisk tenkning må formål som bistand til verdens fattige og familiepolitiske tiltak stå sentralt. Det kan bety et langt mer moderat skatteopplegg enn hva de to blå partiene ønsker.

Spørsmålet er hvor mye Regjeringen vil ta hensyn til dette før den legger fram sitt forslag, eller hvor mye de er innstilt på å godta av endringer i forhandlinger med KrF og Venstre.

KrF må kreve et budsjett med gjenkjennelige kristendemokratiske prioriteringer.

Da må man finne en god balanse mellom hensynet til fellesskapet og til individet.

 

 

Bilde hentet fra wikimedia.org