Valgfriheten har grenser

Valgfriheten har grenser

Det er vanskelig å få øye på Aftenpostens gode argumenter for søndagsåpne butikker.

I en lederartikkel 30. desember imøtegår Aftenposten argumentene mot søndagsåpne butikker.

Det eneste ja-argumentet som kommer frem er større valgfrihet for forbrukerne. Og valgfrihet er viktig, særlig i spørsmål som angår de «nære forhold» knyttet til enkeltmenneskers og familienes livssituasjon.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik er meldem av styringsgruppa i Kristendemokratisk Forum

Men valgfriheten har også sine grenser. Disse inntrer når den enkeltes frihet har store konsekvenser for andre. Slik er det i denne saken.

Å gjøre søndag til en vanlig handledag, og slik svekke den som en annerledes dag, vil endre hele samfunnsrytmen og sterkt berøre oss alle.

Skiftet mellom arbeid og hvile, mellom hverdag og helg er et gode og en verdi som vi må verne istedenfor å svekke.

Dårlig mellomløsning

Venstre prøver seg på en mellomløsning ved at kommunene skal få bestemme om det skal være søndagsåpne butikker eller ikke.

Ofte kan et mellomstandpunkt være en god løsning, ja, den beste. Men i dette tilfellet blir det en håpløs hybridløsning, som tyder på at Venstre ikke har tatt inn over seg dimensjonene i saken.

Å endre samfunnsrytmen, slik søndagsåpne butikker generelt vil bety, er et viktig spørsmål av nasjonal betydning og som derfor må avgjøres i Stortinget. I tillegg kommer de problemer som vil følge av en slik løsning, med ekstra forurensende bilkjøring mellom kommuner og ulike konkurransevilkår mellom bedrifter.

Aftenposten reduserer saken til et spørsmål om «å utvide en mulighet som allerede har presset seg frem». Nei, dette dreier seg om noe langt mer.

En ting er noen begrensede muligheter for innkjøp på søndager av praktiske årsaker, selv om jeg er enig i at noen av disse unntakene kan diskuteres. Noe annet er å åpne generelt for handelsvirksomhet på søndager og la dagen preges «av det samme tempoet og jaget som i resten av uken», som Aftenposten selv skriver.

Utvidede muligheter?

Der er mulig at Aftenpostens holdning i denne saken er et utslag av de klarere borgerlig-liberale standpunkter som Kristin Clemet har registrert at avisen har inntatt etter skiftet i avisledelsen.

På høyresiden i norsk politikk har det ofte vært en spenning mellom liberale og liberalistiske holdninger på den ene siden og verdikonservative strømninger på den andre.

Denne saken blir derfor en test på hvilken plass verdikonservative holdninger har i Høyre-Frp-regjeringen.

Kanskje vi får oppleve at verdikonservatismen står sterkere på venstresiden i dette spørsmålet?

Meningsmålinger

Jeg er enig med Aftenposten i at Norge ikke kan styres av meningsmålinger i enkeltsaker.

Når argumentene for søndagsåpne butikker er så svake, hadde et eventuelt folkekrav om en endring likevel trukket andre veien. Men når heller ikke dette er tilfellet, og det tvert imot er et klart flertall mot en slik forandring, er det god grunn til å la dette dårlige forslaget ligge.

 

Dette innlegget har tidligere stått på trykk i Aftenposten 4. januar 2015.

Bilde er hentet fra wikimedia.org