Visjonære, relevante og handlekraftige politikere

Visjonære, relevante og handlekraftige politikere

Ja, det er dette vi ønsker oss. Vi drømmer om slike politikere. Vi ønsker å være slike politikere! I stedet duller vi oss ofte inn i en tåke der det store målet er å få presseoppslag for saken vår i morgen  – og å manøvrere taktisk mellom de andre partiene – mer enn å se de store linjene, ta stort ansvar og være arkitekter for morgendagens blomstrende samfunn. Dette innlegget er en kommentar til David Hansen sitt innlegg «Gå inn i din tid» publisert 6.oktober 2014. Hansen retter i sitt innlegg søkelyset på mangel på tidsriktige reformbudskap hos de rådende politiske partiene. Spesielt omtaler han KrF som nærmest usynlige og derfor også lite viktige eller relevante der man egentlig burde være toneangivende. Jeg kjenner jeg blir veldig engasjert – fordi jeg er enig! Jeg ønsker å peke på en vei ut av uføret!

 

Knut Vindenes

Knut Vindenes er leder for næringspolitisk utvalg i Bergen KrF

Samfunnsbygging ved næringspolitikk
Gjennom de siste 5-10 årene har jeg kjent på et økende engasjement for næringspolitikk – det som gjør at vi kan møte fremtiden med bærekraftige velferdsordninger, lav arbeidsledighet og gode arbeidsplasser der mennesker trives og får utfolde seg. Jeg mener rett og slett at KrF snarest bør gjøre dette til det nye, store prosjektet fordi det gjør politikken vår mer helhetlig. Uten å være genuint opptatt av verdiskapning, halter samfunnsbyggingsprosjektet vårt – og vi ender med et innsnevret område bestående av brikker som kontantstøtte og permisjoner. Ikke misforstå meg; kontantstøtten er viktig. Men den bygger ikke samfunnet. Mange av velgerne er forståelig nok veldig opptatt av dette; det er den taktiske siden av saken – KrF mister velgere som prioriterer typisk Høyre. Ja, jeg har snakket med flere av dem.

Om næringspolitikk og KrF
I vel to år har jeg ledet Næringspolitisk utvalg under KrF Bergen og ambisjonsnivået er å få hele KrF næringspolitisk offensivt og å bidra til at vi setter konkrete saker på dagsorden og løser dem. Vi har kommet godt i gang; se nedenfor. Næringspolitikk representerer stor bredde; det er ikke bare begrenset til formueskatt og grúndere. Det handler om godt utdanningssystem, inklusive både videregående skoler, høgskoler og universiteter, fornybar energi, effektiv samferdsel, forutsigbar finanspolitikk, helhetlig byutvikling, industriforankret forskning, gode hjelpeordninger for grúndere osv. Er dette relevant for KrF å jobbe offensivt med og være synlige på – eller skal vi bare se på at Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre utfolder seg i manesjen og har «monopol»? Kan KrF ta tak i disse feltene med nok kompetanse? Kan KrF ta tak i dette uten å samtidig uthule og utslette vår innarbeidede profil? Kan KrF gjøre noe med næringspolitikk uten å bare kopiere Høyre sin politikk? Etter å ha jobbet aktivt med disse spørsmålene i flere år vil jeg insistere på at svaret er ja på alle. Arven etter Hans Nielsen Hauge er sentral og en viktig del av fundamentet.

Det er sikkert ingen stor overraskelse at jeg er utdannet sivilingeniør og har nærmere 20 års erfaring fra industrien; det meste av tiden fra oljeindustrien. Min far er maskiningeniør og jeg har vel sånn sett fått industrien inn med morsmelken. Må man ha slik bakgrunn for å engasjere seg i næringspolitiske spørsmål? Selvsagt ikke, selv om det sikkert hjelper.

Handling
Hansen peker på at politikere ofte snakker veldig likt. Jeg er enig. Men spørsmålet er jo ikke bare hva politikerne snakker om – men hva man faktisk gjør av handling som betyr en forskjell. La KrF sånn sett gjøre en forskjell på alle områder ved at vi handler.

Næringspolitisk utvalg i Bergen, som jeg leder, har i over 2 år fungert som både tankesmie og politisk verksted der vi har jobbet med konkret politikk og gitt innspill i relevante saker. To av sakene som vi de siste ukene har engasjert oss i er følgende:

  • Fornybar energi og det nye selskapet Greenstat som etableres januar 2015. Vi har sørget for at KrF tok den ledende rollen, til og med foran Venstre, mht å jobbe dette inn i statsbudsjettet. Vi fikk hovedoppslag med kronikk på Sysla.no og tre ganger omtale i Bergens Tidende. Vi har spilt inn for stortingsgruppen at det bør legges inn noen millioner til Greenstat i statsbudsjettet for 2015. Dette er konkret – og det er handling.
  • Sentrumsplanen for Bergen. Vi gav omfattende innspill til vår bystyrerepresentant i næringskomitéen og hun klarte dermed å få gjennomslag for flere relevante merknader. Videre gir innspillene våre bystyrepolitikere «ammunisjon» til å utfordre FrP som har ansvaret for saken i byrådet; saken ble returnert til byrådet pga for lav kvalitet. Dette er konkret – og det er handling.

Jeg håper dere følger resonnementet mitt. Næringspolitikk er essensielt viktig for KrF og for samfunnet, vi har allerede så smått begynt å sette dagsorden gjennom konkrete og viktige saker og det gir oss synlighet. Vi har alle forutsetninger for å lykkes og vi må fremover vekke mer engasjement i hele organisasjonen.

 

Bilde er hentet fra wikimedia.org